Przyszłościowe kierunki rozwoju zawodowego

pobrany plik (3)Trudno jest wybrać odpowiedni sposób i kierunek kształcenia, tak, by na pewno dobrze wpisać się w oczekiwania rynku pracy i przyszłych pracodawców. O tym, że te przewidywania i prognozy długoterminowe bywają błędne świadczą losy absolwentów niektórych kierunków zamawianych. Osoby te poszły na takie kierunki, jak ochrona środowiska, biotechnologia, chemia – gdyż zostały do tego przekonane kampaniami promocyjnymi, dającymi przeświadczenie, że to bardzo przyszłościowy kierunki, innowacyjne, że na absolwentów będzie duże zapotrzebowanie. Dlatego dla absolwentów takich kierunków zderzenia z rzeczywistością po studiach było bardzo bolesne, gdyż jak się okazuje, wcale nie ma zapotrzebowania na tych specjalistów lub jest znikome, tak więc w każdym polskim mieście, nawet w najlepszych, nie będzie co roku zapotrzebowania na kilkuset absolwentów tego typu kierunków. Obecnie więc maturzyści są nieco bardziej sceptyczni, są też nieco zdezorientowani – skoro te kierunki, niegdyś promowane nie dają większych niż inne szans na parcę, skoro politechnika to także już nie jest najlepszy wybór dla osób, które chciałyby faktycznie po studiach pracować w zawodzie związanym z ukończeniem danego kierunku – to co w takim razie wybierać? Ostatnimi czasy na modzie zyskują więc kierunki medyczne. Prawdziwe oblężenie na każdym z uniwersytetów medycznych przeżywa medycyna. Niestety też niekoniecznie jest to dobra tendencja. Oczywiście ukończenie studiów medycznych jest sporym wzywaniem i tylko osoby naprawdę o świetnych wynikach w nauce mogą marzyc o tym, by skończyć medycynę. Jednak złym trendem jest to, że jedyne co kieruje wieloma osobami, wybierającymi się na ten kierunku, jest chęć zdobycia pewnego zatrudnienia i dość sporych zarobków, w porównaniu z ukończeniem innego kierunku. Tymczasem kierunki medyczne wymagają jednak dość specyficznego podejścia. Osoba, która wybiera się na medyczne czy wszystkie kierunki pokrewne, pielęgniarstwo, ratownictwo – musi sobie zdawać sprawę z tego, na czym polega ten zawód. Wymaga on dość specyficznego podejścia – podejścia empatycznego, ale też dużej zarazem odporności psychicznej. Niektóre osoby nie mogą, nawet mimo zainteresowań medycznych oraz doskonałych wyników w nauce wybierać tych kierunków, ze względu na zbyt słaby charakter, podejście ukierunkowane wyłącznie na zysk, brak współczucia, ale też brak odporności psychicznej. Trzeba być bardzo wytrzymałym i psychicznie i fizyczne, by móc znieść kontakt z krwią, z cierpieniem, z tym, co muszą na co dzień obserwować pracownicy służby zdrowia. Tak więc rozwój kariery w tym kierunku jest możliwy tylko wtedy, gdy ma się ku temu odpowiednie predyspozycje. Nie każdy, nawet, jeśli ukończy trudne studia medyczne, będzie mógł podjąć i kontynuować pracę w tym zawodzie. Trzeba też pamiętać, że ukończenie medycyny to dopiero pierwszy krok w karierze lekarza. Potem jeszcze czeka przyszłego lekarza czas dalszego kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Trzeba być gotowym na to, że kariera w branży medycznej będzie okupiona ciężką pracą i stresem. Dlatego to bardzo wymagająca branża.


© 2018 Kariera. Wszystkie prawa zastrzeżone.