Branża medyczna – czy łatwo w niej znaleźć pracę?

pobrany plik (2)Od paru lat promuje się pogląd, że branża medyczna będzie się bardzo dynamicznie rozwijać i będzie w związku z tym duże zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel. Wszystko wskazuje na to, ze to faktycznie może być ten kierunek rozwoju, który daje duże szanse na pracę. Choć obecnie problem jest raczej niedostosowanie kształcenia do wymogów, ale też brak dobrych warunków do pracy, brak odpowiedniego sprzętu, brak możliwości zapewniania przez państwowe placówki medyczne godziwego wynagrodzenia, czy w ogóle brak możliwość poszerzania kadry, zatrudniania nowych osób przez te placówki. Mówi się dużo o tym, że pielęgniarki są obciążane dodatkowymi obowiązkami, że często muszą przejmować na siebie zadania salowych i niższego personelu medycznego. To dlatego, ze niechętnie zatrudniane są nowe osoby. Owszem, zapotrzebowanie na pielęgniarki jest duże, wielu pacjentów skarży się na nieodpowiednią opiekę, która wynika z tego, ze na jedna pielęgniarkę przypada zbyt wielu podopiecznych. Nie jest więc ona nawet w stanie fizycznie podołać tym obowiązkom. Natomiast nowe pielęgniarki niekoniecznie chętnie są zatrudniane, stąd też dość duża emigracja osób, które kończyły uczelnie medyczne na tym kierunku. Inaczej jest w przypadku lekarzy, choć też zdarza się, że młodzi lekarze nie mają lekko i zdobycie dodatkowych kwalifikacji, które trwają niekiedy latami, pozwala im dopiero uzyskać godziwe i satysfakcjonujące warunki płacowe. Nierówny i nieodpowiedni podział środków z NFZ powoduje więc, ze służba zdrowia nie funkcjonuje jak należy. Jednak mimo wszystko, spośród wszystkich innych branż, i tak wydaje się dość atrakcyjna jako miejsce zatrudnienia. Branża medyczna w gorszym czy lepszym stanie ale będzie zawsze funkcjonować. Oczywiście jest to branża, która wymaga od sowich pracowników ciągłego doszkalania, jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, najbardziej podatnych na zmiany. Dlatego nie tylko lekarze, ale też niższy i pomocniczy personel medyczny muszą inwestować w swoje dokształcanie, w szkolenia, kursy itd. To bardzo ważne, by móc piąć się po szczeblach kariery, nie pozostać w tyle. Ważne jest, by osoby, które wybierają kierunki medyczne, miały tego świadomość. Za bardzo przyszłościowe kierunki medyczne uchodzą medycyna i stomatologia – w tych branżach nie powinno zabraknąć możliwości zatrudnienia, choć też oczywiście, jak w każdej innej branży, także w tej najlepiej sobie radzą osoby przebojowe i potrafiące o siebie zadbać. Poza tym do kierunków, po których można liczyć raczej na pewno na zatrudnienie, choć już poszukiwania mogą być trudniejsze, a i warunki zarobkowania dużo gorsze, należą pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne. Zaś do modnych i niekoniecznie dających szanse na zatrudnienie kierunków należą kosmetologia, dietetyka, zdrowie publiczne. Uchodzą one za zbyt mało konkretne, niedające tak naprawdę w praktyce konkretnych umiejętności czy kwalifikacji zawodowych, lecz tak jak większość kierunków typowo uniwersyteckich, a nie zawodowych – dają szanse i możliwości podjęcia pracy w różnych miejscach, związanych z dana branżą.

2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.