Praca w branży IT

pracaRozwój technologii w dziedzinie IT sprawia, że branża ta należy do najbardziej dynamicznych, a to z kolei stwarza wiele miejsc pracy. Od potencjalnego pracownika praca ta wymaga gruntownego wykształcenia informatycznego oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji w tej dziedzinie. Pracodawcy wymagają, aby ich pracownik rozwijał swoje kompetencje, zdobywał wiedzę o nowych technologiach, nowych programach, dlatego albo sami organizują szkolenia, albo zatrudniają specjalistów z zewnątrz.
Młodzież, która wiąże swoją przyszłość zawodową z branżą technologii informatycznej, może dokonać wyboru spośród kilku dostępnych zawodów, takich jak:
– informatyk
– programista
– grafik komputerowy
– administrator stron internetowych
– administrator sieci informatycznej
Informatyk – jest niezbędny w każdej firmie, w której są komputery. Praca informatyka polega na obsłudze programów komputerowych, przystosowaniu aplikacji firmowych na potrzeby firmy, projektowaniu baz danych, administrowaniu systemem przetwarzania informacji, obsłudze lokalnych sieci komputerowych w firmie. Powinien posiadać umiejętność pracy zespołowej w przedsiębiorstwie.
Programista – zajmuje się programowaniem, a więc tworzeniem programów komputerowych na potrzeby danego przedsiębiorstwa o różnym zastosowaniu, między innymi opracowuje projekty programów zarządzania baz danych, programów i narzędzi systemowych, programów obsługujących protokoły komunikacyjne.
Grafik komputerowy – praca grafika komputerowego polega na opracowaniu i przygotowaniu przez niego grafiki i obrazów. W tym zawodzie pracują etatowi graficy, ale najczęściej pracują jako freelancerzy, którzy otrzymują zlecenia wykonania różnorodnych projektów od firm zewnętrznych.
Administrator stron internetowych – zajmuje się administrowaniem stron www, a konkretnie treściami zawartymi na tych stronach, do niego należy dbałość o serwer strony i czuwanie nad prawidłowym jego działaniem, wykonuje szereg czynności związanych z funkcjonowaniem strony internetowej. Praca administratora stron internetowych może odbywać się w biurze firmy lub zdalnie przy komputerze z dostępem do internetu.
Administrator sieci informatycznej – ogólnie mówiąc praca ta polega na zarządzaniu siecią komputerową w przedsiębiorstwach różnych branż, a składa się na to między innymi: konfiguracja urządzeń, instalowanie nowych dostępnych wersji oprogramowania, zabezpieczanie danych i urządzeń, kontrola działania i zapewnienie bezawaryjnej pracy w sieci, reagowanie w przypadku nieprawidłowego korzystania z sieci.
Praca w branży IT wymaga od potencjalnego pracownika twórczego i analitycznego umysłu, umiejętności zapamiętywania logicznych ciągów działań, samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań, dokładności, zdolności koncentracji, systematyczności.
Należy też dodać umiejętność pracy w zespole, gdyż cecha ta warunkuje prawidłowe relacje z innymi działami w obszarze przedsiębiorstwa, a to z kolei wpływa na osiągane wyniki i całokształt pracy firmy. Niestety osoby pracujące w branży IT wykonują swoją pracę w pozycji siedzącej, stąd też najczęściej narażone są na problemy zdrowotne związane ze wzrokiem i kręgosłupem.

2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.