Zmiany na rynku pracy – jak się do nich przygotować

Portrait of a thoughtful young man using laptop while lying on bed at home - IndoorNie tak łatwo będzie dostosować się do zmian na rynku pracy, gdyż rynek ten jest dynamiczny – a w przyszłości będzie jeszcze bardziej zmiany. Dlatego już teraz trzeba być gotowym na to, że co jakiś czas trzeba będzie uzupełniać kwalifikacje, a nawet zmieniać zawód. Takie tendencje są już obserwowane od dawna. Jest to spowodowane rozwojem nowych technologii. Są one wykorzystywane w różnych branżach, dlatego tak naprawdę konieczność dokształcania się, zmieniania i podnoszenia kwalifikacji, uzupełniania wykształcenia – będzie dotyczyć różnych branż, nie tylko tych wysoko specjalistycznych, zawsze wiążących się z nowoczesnością i rozwojem, jak np. branża IT, branża medyczna, elektroniczna itd. Tak naprawdę wiesze czy mniejsze zmiany będą wpływać na rynek pracy bardzo silnie. Będzie to wymagać od pracowników, który będą chcieli kontynuować pracę w danej branży, ciągłego, wręcz ustawicznego kształcenia. Jest to tendencja, którą już teraz w wielu branżach można z łatwością zaobserwować. Są to wszelkie dziedziny związane z medycyną, biologią, biotechnologią, z informatyką, elektroniką, ale także z modą, urodą, z reklamą, Internetem, z dziennikarstwem, edukacją. W tych branżach pracownicy właściwie nieustannie muszą być na bieżąco, więc dokształcanie się, poznawanie nowych technologii, nowych rozwiązań, nowej metodologii jest po prostu koniecznością. Dlatego rozwój i kariera muszą opierać się na tej świadomości, ze inwestowanie w siebie, w swoją wiedzę i umiejętności będzie po prostu niezbędne. Dlatego tutaj ten rozwój osobisty jest swojego rodzaju inwestycją, która pozwoli odnaleźć się na rynku pracy obecnie nawet w przypadku bardzo prestiżowych i przyszłościowych kierunków nie wystarczy poprzestanie na ukończeniu studiów. W wielu przypadkach jest to dopiero początek drogi kariery zawodowej, trzeba będzie jeszcze sporo się nauczyć, wdrożyć do pracy, do zawodu, podnosić kwalifikacji, by w ogóle móc zostać w branży zatrudnionym czy zauważonym. Dlatego inwestowanie w swój rozwój to nie tylko konieczność ukończenia jakiegoś prestiżowego i przyszłościowego kierunku, choć tak naprawdę ich lista jest coraz krótsza i już nie wiadomo, jakie kierunki studiować, w jakim kierunku się kształcić. Dlatego warto kierować się swoimi predyspozycjami i możliwościami dalszego rozwoju, nie zaś modą i prognozami, które niekoniecznie się sprawdzają. Raczej należy kierować się swoimi zainteresowaniami i wiedzieć, jak wykorzystać swoje dobre strony i możliwości, by móc się w danej branży sprawdzać. Tak naprawdę będzie zapotrzebowanie na pracowników, którzy są gotowi na dalszy rozwój, na dalsze kształcenie, którzy dają sobie radę w zmieniającej się rzeczywistości, niezależnie od branży, w jakiej pracują. Tak więc to na tych aspektach należy się skupiać, szukając pracy, dlatego tutaj konieczne jest to, by mieć odpowiednie podejście i nie wybierać na siłę kierunków, które nas kompletnie nie interesują i który jest ponad nasze możliwości. Konieczne jest więc pod uwagę przy wyborze branie swoich możliwości, ale też słabości.

2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.