Umiejętności miękkie i twarde

Odnoszą się do ogółu predyspozycji człowieka do pracy, jak również jego przygotowania do wykonywania konkretnych obowiązków. Umiejętności miękkie i twarde tworzą wspólnie obraz każdego kandydata, ubiegającego się o zatrudnienie. Nie każdy wysyłający cv czy stawiający się na rozmowę kwalifikacyjną zdaje sobie sprawę, czym dokładnie są te umiejętności. Nie wszystkim hasło to w ogóle cokolwiek powie. Z biegiem czasu staje się jednak coraz lepiej kojarzone, a ludzie więcej czasu poświęcają na dopracowywanie swoich umiejętności. Tak tych miękkich, jak również i twardych. Zanim jednak będzie można wprowadzić takie pozytywne zmiany, warto wyjaśnić, do czego odnosi się każda z tych kategorii. Umiejętności twarde przez lata uważane były za kluczowe. Odnoszą się one bowiem do merytorycznego przygotowania człowieka do wypełniania konkretnych obowiązków. Przede wszystkim jest to wykształcenie, a więc wiedza, którą jednostka opanowała i która pomoże jej pracować na rzecz danej instytucji bądź firmy. Po kształceniu przychodzi czas na gromadzenie doświadczenia. Na współczesnym rynku pracy jest ono kojarzone jako jeszcze ważniejsze od ukończonych szkół, kursów czy programów szkoleń. Uczestnicząc w procesach rekrutacyjnych, można nawet wyrobić sobie przekonanie, że wykształcenie jest czymś uzupełniającym dla doświadczenia. To ostatnie jednak stanowi czynnik kluczowy w staraniach o nową pracę. Dowodem na potwierdzenie tej tezy pozostaje chociażby wciąż bardzo duże bezrobocie wśród absolwentów uczelni wyższych. Ci, którzy w trakcie studiów nie pracowali i nie gromadzili doświadczenia, mają na ogół znacznie większe problemy ze znalezieniem pracy. Tak więc umiejętności twarde, potwierdzone dyplomami i certyfikatami, są ważne od dawna. Co ciekawe jednak, współczesny rynek pracy wydaje się coraz bardziej doceniać również te miękkie. Zaliczane są do nich między innymi samodzielność, kultura osobista, dobra organizacja własnego czasu czy odporność na stres. Z większością takich cech człowiek już się rodzi, ale można też nad nimi pracować i rozwijać swoje umiejętności miękkie. Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, umiejących się komunikować i współpracować. Z biegiem czasu osób odpowiedzialnych i otwartych, a do tego wykazujących inicjatywę ubywa. Nie dziwi zatem to, że coraz więcej rekruterów przyjmuje do pracy ludzi bez branżowego doświadczenia, za to dysponujących określonym zestawem cech osobowości. Wychodzą oni bowiem z założenia, że wiedzę można opanować, a umiejętności praktycznych się nauczyć. Braki w zakresie kompetencji miękkich uzupełnić jest znacznie trudniej.

Zostaw odpowiedź

You must be Logged in to post comment.

2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.