Praca księgowej

414938-ksiegowa-kobieta-praca-fotNa czym polega praca księgowej?
Wielu właścicieli prowadzących przedsiębiorstwa nie wyobraża sobie dzisiaj prowadzenia swojej działalności bez pracy księgowej. Bez niej ich firma nie potrafiłaby funkcjonować na rynku w gąszczu zawiłych i ciągle zmieniających się przepisów.
Księgowa jest osobą , która zajmuje się ewidencją zjawisk i procesów gospodarczych w ujęciu pieniężnym lub liczbowym, które mają wpływ na zmiany w majątku podmiotów gospodarczych. Do zadań księgowej należy:
– rejestrowanie zakupów materiałów, przelewów pieniężnych, zapłat zobowiązań,
– rozliczanie przyjętych faktur, podatków firmy
– rozliczanie zobowiązań podatkowych podmiotu, a także zobowiązań wobec urzędu skarbowego i zus,
– sporządzanie i ewidencjonowanie dokumentacji, w przedsiębiorstwie,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych, tzw. pełnej księgowości ( czyli dziennika, księgi głównej, pomocniczej, zestawień obrotów i sald kont, wykazu składników aktywów i pasywów)
– dokonywanie wyceny aktywów i pasywów
– sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych na potrzeby podmiotu gospodarczego
Praca księgowej odbywa się w oparciu o odpowiednie programy komputerowe dostępne w każdym przedsiębiorstwie. Powinna dokonywać wydruku dokumentów zgodnych z terminem. Księgowa musi prowadzić księgi rachunkowe w sposób rzetelny, dokładny, przejrzysty i przede wszystkim zgodny z prawem bilansowym.
Czy łatwo o pracę w tym zawodzie?
Od roku 2014 nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących dostępu do zawodu księgowego, na mocy których księgowy nie musi starać się o uzyskanie certyfikatu, aby pracować w zawodzie. Obecnie przepisy o deregulacji niektórych zawodów dopuszczają do wykonywania zawodu księgowej osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były karane. Kwalifikacje z rachunkowości nie zakończone egzaminem uprawniają do wykonywania tego zawodu. Osoby takie mogą również zakładać własną działalność i otwierać biura rachunkowe. Dzięki temu, większa liczba osób będzie mogła podjąć pracę w zawodzie księgowej lub księgowego. Zazwyczaj większość osób podejmująca pracę księgowej posiada wykształcenie wyższe i zazwyczaj jest to kobieta. Wśród mężczyzn zawód ten nie jest poszukiwany.
Ile zarabia księgowa?
Wszystko zależy od kilku czynników. Po pierwsze czy jesteśmy zatrudnieni w małej czy dużej firmie zatrudniającej 20 a może 100 osób i na jakim szczeblu działu księgowości, czy firma polska czy zagraniczna. A także czy jest to firma czy biuro rachunkowe, w małym czy dużym mieście. Na pewno praca ta zawsze będzie pociągać tych, którzy są dokładni i lubią pracę biurową.

Czy to praca dla wszystkich?
Praca księgowej jest ściśle związana z pracą przy biurku, przy komputerze, a więc związana z wielogodzinnym siedzeniem, ponadto wymaga skupienia, rzetelności i dokładności. To praca dla osób z pasją, lubiących ciągle poszerzać swoją wiedzę. Jeżeli jesteś osobą ruchliwą , nie potrafiącą być nieustannie w jednym miejscu, nie lubiącą pracy przy komputerze, pracy z liczbami, to raczej omijaj taką pracę. Nie dość, że będziesz ciągle znużona, to jeszcze będziesz cierpieć z powodu bólów pleców i kręgosłupa.

2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.