Jak powinno wyglądać CV

Od  momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Polacy mogą korzystać z wielu szkoleń, kursów, które organizowane są właśnie przy współfinansowaniu unijnym. Dzięki temu można nauczyć się jak obsługiwać określone programy komputerowe, jak napisać CV wzór, jak odnaleźć się na rynku pracy po skończonym pięćdziesiątym roku życia lub zaraz po ukończeniu studiów. Takie kursy i szkolenia oferowane są również przez wiele państwowych urzędów pracy, które mają pomóc bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Po zarejestrowaniu się w odpowiednim urzędzie pracy, osoba bezrobotna może być skierowana na spotkanie na przykład z doradcą zawodowym, który pokaże jak stworzyć CV wzór, napisać list motywacyjny, przejść przez rozmowę kwalifikacyjną. Dla wielu młodych ludzi takie porady są zbędne, ponieważ już w szkole i na studiach wielokrotnie zmuszeni byli do nauki pisania dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV wzór). Jednak ludzie starsi, którzy wcześniejsze zatrudnienie znajdowali bez konieczności przedstawiania takich dokumentów, mogą się teraz czuć nieco zagubieni. Dlatego taka pomoc (jak napisać CV wzór, list motywacyjny, zachować się na rozmowie o pracę) jest dla nich bardzo ważna.

Najpierw warto sobie uświadomić, co to w ogóle jest CV. To łaciński skrót od wyrażenia Curriculum Vitae, czyli Droga Życia. To nic innego, jak życiorys, który nie występuje w tradycyjnej formie, gdzie pisało się tekst ciągły, „opowiadanie” o swoim życiu i przebiegu nauki oraz pracy. Jest to życiorys wypunktowany. Co musi trzeba umieścić pisząc CV wzór? Oczywiście konieczne są dane personalne (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia), adres, adres e-mail, telefon. Powinno się zamieścić również zdjęcie, takie jak do dokumentu (do dowodu, paszportu). Poza tym, bardzo ważne jest opisanie przebiegu wykształcenia – daty ukończonych szkół i studiów. Oczywiście nie ma sensu umieszczania w takim dokumencie dat ukończenia szkoły podstawowej czy gimnazjum. Wystarczy szkoła średnia i studia. Poza tym, dla pracodawcy, którzy czyta taki CV wzór, istotne jest także wcześniejsze zatrudnienie kandydata do pracy. Dlatego też należy w CV opisać wszystkie poprzednie miejsca pracy oraz obowiązki, które się w nich wykonywało. Trzeba pamiętać, że pracodawca może poprosić o świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, dlatego nie wolno w CV kłamać i wymyślać fikcyjnych firm i stanowisk. CV wzór powinien zawierać także informację o dodatkowych umiejętnościach danego człowieka, to znaczy językach obcych (poziom znajomości i potwierdzenie tego certyfikatem), posiadaniu prawa jazdy (kierowca czynny od określonej daty). Co więcej, w CV powinno się znaleźć także miejsce na wypisanie różnego rodzaju kursów, w których kandydat do pracy miał okazję uczestniczyć. Trzeba tylko pamiętać, że każdy kurs musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem. Na zakończenie w CV wypisuje się swoje pozytywne cechy charakteru oraz zainteresowania (dobrze jest je sprecyzować, a nie pisać ogólniki typu: muzyka, sztuka i tak dalej). Każdy CV wzór powinien mieć także klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Napisanie dobrego Curriculum Vitae nie jest trudne, wystarczy tylko zrobić to zgodnie z ogólnymi wymogami, czytelną czcionką.

2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone.